Navigácia

 • Mladý Jesenský 2018

  Mladý Jesenský 2018

   

  Mladý Jesenský..... Už je to 25 rokov, čo sa v Bánovciach oceňujú týmto hrdým titulom literárne a spisovateľské talenty nášho okresu. V tomto jubilejnom ročníku dostali titul Mladý Jesenský aj naši žiaci, nádejní autori literárnych diel.

  1.kategória - Laura Maláková z 3.ročníka

  2.kategória - Michaela Kasalová a Jakub Majtányi zo 4.B

  3.kategória - Eliška Čechová z 8.A

  Ďakujeme žiakom aj ich pedagógom  za reprezentáciu našej školy a srdečne im blahoželáme!

   

  Malá ukážka z diela najmladšej ocenenej autorky:

  "Julka sa snažila spávať pokojne, ale strašidlá ju noc čo noc zobúdzali. Keď sa to opakovalo už piatu noc, Julka nabrala odvahu a vydala sa po stopách zvukov. 

      „Julka, si odvážne dievča! Ničoho sa nebojíš! Veď ty im už ukážeš, kto tu býva! “ neustále si opakovala, aby nabrala odvahu a nezutekala späť do postele pod perinu. Ako sa tak blížila ku chodbe, zvuky boli silnejšie a Julkina odvaha menšia. Zrazu sa pred ňou objavila malá chlpatá zvuky vydávajúca guľka. Julka od strachu a s veľkým krikom utekala do izby.
  „ Zase si počula a videla strašidla?“

     „ Áno, aj keď mi neveríte, oni sú tu. Prenasledovala som ich a aj videla. Sú malé, chlpaté a funia. Poďte, ukážem vám ich.“ ......

   

 • Hlasujme pre naše mesto

 • Šaliansky Maťko

  19.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko v II. a III. kategórii. Súťažiaci predviedli silné, emóciami nabité prednesy. Konečné poradie je takéto: 

  II.kategória

  1. Tamara Hečková, 4.B

  2. Laura Sečanská, 4.B

  3. Mária Repová, 4.B a Šarlota Adamková, 5.r.

  III.kategória

  1. Vanesa Anová, 7.r.

  2. Ema Lišková, 6.r.

  3. Angelika Smatanová, 6.r.

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • OZNAM PRE LYŽIAROV

  OZNAM PRE LYŽIAROV

  Zraz detí na lyžiarsky výcvik  je dňa 7.januára 2019 v pondelok o 9,30 hodine v škole.

 • VIANOČNÝ VINŠ

  VIANOČNÝ VINŠ

  Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia,

  rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.

  Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,

  prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok 2019

       želáme všetkým pracovníkom a žiakom našej školy

    

 • Vianočné trhy

  Vianočné trhy

  Stáva sa peknou tradíciou, že v predvianočnom období sa v našej škole uskutočňujú vianočné trhy, do ktorých sa z roku na rok zapája čím ďalej tým viac tried. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, kedy sa na hlavnej chodbe otvorili dňa 18.decembra brány vianočných trhov všetkým žiakom, rodičom i starým rodičom, ale i obyvateľom sídliska Dubnička. Bohatá ponuka vianočných predmetov,ozdôb, svietnikov ale i sladkých oblátok a medovníčkov  mohla pokojne konkurovať i vianočným trhom na námestí...Samozrejme ich príprava bola náročná a dlhodobá...ale stála za to...Voňavý vianočný punč dokresľoval vianočnú atmosféru, ktorá pokračovala besiedkami detí prvého stupňa pre svojich rodičov....krásne Vianoce!

 • Vianočné vinše našim babičkám

  Dňa 20.decembra sa vybrali - ako každý rok- naši žiaci do Domova opatrovateľskej služby v Bánovciach. Tu ich netrpezlivo čakali babičky síce v menšom počte, pretože ich navštívila aj pani chrípka, ale deťom to vôbec nevadilo. Zatancovali, zaspievali a koledovali s veľkou radosťou, pretože videli  vďaku a radosť babičiek z ich návštevy. Priniesli im aj vianočné darčeky a pozdravy, ktoré im zhotovili. Vianoce budú tak ešte krajšie, keď si doma spomenúp na potlesk babičiek a ich veľké ďakujeme...

 • Vianočná besiedka v 3.ročníku

  Naši tretiaci privítali vo svojej vyzdobenej triede rodičov i starých rodičov, pre ktorých si pripravili vianočné pásmo uvité z kolied, básní, vinšov , tanca i scénok...V programe im predstavili svoje aktivity predvianočného obdobia pretaveného do umeleckého stvárnenia. Samozrejme nemohli chýbať v závere vianočné vinše a želania do Nového roku 2019! Vlastnoručne pripravené pozdravy im budú ešte dlho pripomínať tento deň!

 • Vianočné trhy

  18.december sa niesol v našej škole v znamení predvianočných zvykov, medzi ktoré nesporne patria vianočné trhy. Hlavná chodba sa premenila na tržnicu v pravom slova zmysle. Jednotlivé ročníky mali svoje stánky, v korých ponúkali vianočné dobroty, medovníky, oblátky ale i svietniky, ozdoby a rôzne vianočné dekorácie od výmyslu sveta... Výrobky šikovných detí, rodičov i starých rodičov prinášali postupne zárobky do pokladničiek detí, ktoré prispejú na zepšenie ich života a  aktivít v škole. Úroveň finančnej gramotnosti spojenej s predvianočnou atosférou rapídne stúpala.Už teraz sa tešíme na predvianočné trhy o rok.

 • Šaliansky Maťko - I.kat.

  Šaliansky Maťko - I.kat.

  Dňa 17.12.2018 sa v našej škole uskutočnila súťaž v prednese povesti Šaliansky Maťko.  Súťažili žiaci I. kategórie, kam patria deti druhého a tretieho ročníka. Súťažiaci sa veľmi snažili a  predniesli naozaj zaujímavé povesti.  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa  do prednesu zapojili  a víťazom srdečne blahoželáme.

   1.  miesto:  Dávid Beňo  2.A

    2. miesto:  Oliver Zitta    3. ročník

    3. miesto:  Alex  Bagin     2.A

 • Hračka pre kamaráta

  Hračka pre kamaráta

  Žiaci našej školy usilovne zbierali hračky, stavebnice, autá, bábiky i plyšáky, aby sa podelili s neznámymi deťmi v internátnej škole Brezolupy a Detskom domove v Prievidzi. Pobaliť toľko hračiek nebola žiadna sranda, ale napokon bolo všetko pripravené na cestu. Dňa 13. decembra putovali hračky za svojimi novými kamarátmi, ktorí neskrývali radosť nad veľkým novým bohatstvom, ktorým hračky pre dieťa sú...Sme radi, že sme urobili nielen dobrý skutok ale najmä Vianoce mnohým deťom krajšie.

 • Nové detské ihrisko

  Nové detské ihrisko

  Vďaka výzve Úradu vlády SR a spolupráci so zriaďovateľom Mestom Bánovce nad Bebravou, do ktorej sa zapojila naša Základná škola, J. A. Komenského Bánovce nad Bebravou sa podarilo vedeniu školy získať finančné prostriedky vo výške 13 000,- €  na výstavbu nového detského bezúdržbového ihriska. Ihrisko je umiestnené v areáli našej školy. Je súčasťou II. fázy zveľadenia vonkajších priestorov ZŠ, ktorá nadväzuje na projekt Participatívneho komunitného rozpočtu VÚC Trenčianskeho kraja. Ako informoval náš riaditeľ školy, Mgr. Martin Slovák, v konečnej III. fáze chce škola zrekonštruovať vstupnú bránku, chodník a schodište v areáli ihriska a vymaľovať fasádu spojovacej chodby budovy školy a telocvične prírodnými motívmi. Nové ihrisko bude slúžiť deťom navštevujúcim školský klub detí , ale aj všetkým deťom zo sídliska Dubnička .

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Vo štvrtok 8. decembra sa 29 žiakov našej školy zišlo, aby si v 2
   kategóriach zmerali sily v ovládaní anglického jazyka. Olympiáda v
   anglickom jazyku je už tradičné podujatie, ktoré sme tentokrát zažili
   v jeho 29. ročníku. Jedná sa o súťaž pre žiakov, ktorí majú o
   angličtinu zvýšený záujem a prepokladajú sa u nich nadštandarné
   vedomosti. Po predchádzajúcich rokoch, kedy dobré meno našej škole
   robil Jakub Junas postupom do celoslovenského kola hľadáme jeho
   nástupcu. A našli sme - v kategórii mladších žiakov (5. - 7. ročník)
   si nakoniec najlepšie viedla siedmačka Vanesa Anová a v staršej
   kategórii si prvé miesto postup do okresného kola vybojovala Lucia
   Antalová z 8.A. Obom dievčatám gratulujeme a veríme, že sa im bude
   dobre dariť aj v súboji s rovesníkmi z celého okresu. 

 • Vianočné Dancando

  Vianočné Dancando

  Naša cesta za tanečným umením nás zaviedla do priam historickej budovy bánovského kina na Farskej ulici. Históriu tanečného štúdia Dancando sme si mali možnosť pozrieť na koncerte v priereze existencie od počiatku až do súčastnosti úžasne spracovanej rôznymi obdobiami a nimi spojenými tanečnými štýlmi. Žiaci spoznávali nielen rôzne druhy tanca ale aj príslušné kostýmy k jednotlivým obdobiam. Ďakujeme za úžasný kultúrny a umelecký zážitok a želáme Dancandu veľa ďalších úspechov a ocenení ich práce.

 • POZVÁNKA NA ZRPŠ a VIANOČNÉ TRHY

  POZVÁNKA NA ZRPŠ a VIANOČNÉ TRHY

  Vážení rodičia!

   Pozývame Vás na triedne ZRPŠ, ktoré sa bude konať dňa 18.12.2018 (utorok) od 15.00 hodiny v príslušných triedach žiakov. Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na Vianočné trhy, ktoré budú prebiehať počas celého dňa na hlavnej chodbe našej školy.

 • Darček od Slnko Records

  Darček od Slnko Records

  Vďaka firme Slnko Records, ktorá nám darovala CD nosiče s populárnou hudbou od našich a zahraničných interpretov, môžeme našim žiakom skvalitniť hodiny hudobnej výchovy. 

 • OK vo futsale - chlapci zlatí

  OK vo futsale - chlapci zlatí

  Dňa 7.12.2018 sa  v mestskej športovej hale uskutočnil turnaj žiakov vo futsale. Naši chalani sa dostali do skupiny so ZŠ Rybany, ZŠ Gorazdova a s Gymnáziom J.Jesenského. Zápasy so ZŠ Rybany a ZŠ Gorazdova sa nám podarilo vyhrať zhodne 2:1. V zápase o postup do finále si naši futsalisti poradili s Gymnáziom 2:0.  Vo finále nás čakali súperi zo ZŠ Školská. V kvalitnom  stretnutí sme po dobrom taktickom výkone zvíťazili 1:0 a právom sme sa mohli tešiť zo zaslúženého prvenstva.

  Našu školu reprezentovali : A.Fraňo, D.Tretinár, J.Kyselica, J.Gajdoš, M.Gajdoš, F.Hipík, S.Sloboda, M.Hlobeň, J.Hudec a A.Jaroš.

  Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • Krajské kolo recitačnej súťaže

  Krajské kolo recitačnej súťaže

  Dňa 7.decembra sa uskutočnilo v Trenčíne krajské kolo recitačnej súťaže  "A slovo bolo u Boha", ktorej sa zúčastnili aj naše žiačky Ema Cabuková, Ema Lišková, Michela Srncová a Vanesa Kovačiková. Pani učiteľka Slížiková vyslovila pochvalu žiačkam za skvelé výkony.

  Ďakujeme dievčatám za vzornú rerezentáciu školy !

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Projekt pod týmto názvom  pracuje už ôsmy rok s podnadpisom“ Každé dieťa je jedinečné“...práve  preto sme sa so žiakmi našej školy  rozhodli aj tento rok opäť obdarovať  slovenské deti zo sociálne slabších rodín žijúcich v Srbsku. Radosť obdarovať  je veľa krát väčšia ako  byť obdarovaný...A tak deti priniesli  do 27 krabíc krásne obalených vianočným papierom  svoje darčeky v podobe hračiek, oblečenia, hygienických i školských potrieb a nechýbali ani sladkosti. Každá trieda sa zapojila do tohto projektu s nádejou, že práve ich neznámy kamarát či kamarátka bude mať krajšie Vianoce aj vďaka nim. Tato aktivita učí deti spolupatričnosti a schopnosti  podeliť sa, obdarovať a prináša spoločne strávené chvíle  aj mimo vyučovania. Naše vianočné vinše a pozdravy z Bánoviec nad Bebravou  už onedlho  prečítajú deti, ktoré sme obdarovali a určite aj potešili. 

 • Workshop s rodičmi v 3.ročníku ...

  Workshop s rodičmi v 3.ročníku ...

  Alebo:  blížia sa predsa Vianoce...  A práve preto sa rozhodla pani učiteľka triedna s rodičmi, že sa  stretnú spolu  popoludní v triede s deťmi, aby spolu pripravili a zhotovili výrobky na vianočné trhy v škole. Príjemne strávené chvíle, dobrá nálada  v triede s vôňou  chutného čaju a dielo pod rukami pribúdalo v podobe krásnych svietnikov  s vôňou dreva a škorice...Už sa tešíme  na vianočné stoly ozdobené našimi výrobkami .

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  J. A. Komenského 1290/1 ,957 04 Bánovce nad Bebravou
 • 0387602911, mobil 0901703825

Fotogaléria