Navigácia

 • Darujte nám 2%

   Pomôžte nám skvalitniť nielen výchovno-vzdelávací proces ale i školské prostredie Vašich detí a prispejte našej škole svojimi 2 % z dane.

  Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" na stiahnutie nájdete na stránke školy v sekcii Dokumenty. Vyplnené tlačivo spolu s "Potvrdením o zaplatení dane" od zamestnávateľa odovzdajte prosím na sekretariáte školy do 31.3.2018.

 • Biologická olympiáda kat.C

  Koncom decembra a začiatkom januára sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biologicej olympiády kategórie C. Zúčastnilo sa jej 11 žiakov 8. a 9. ročníka.V kategórii Poster získala 1. miesto Tamara Antalová z 9.A, v kategórii Teoreticko-praktickej časti 1. miesto získala Diana Gálisová z 9.B, 2. miesto získal Patrik Guniš z 9.A a 3. miesto Stanislav Zita z 9.A.  Žiaci, ktorí obsadili 1. a 2. miesto nás reprezentovali 8.2.2018 v okresnom kole s týmto umiestnením:

  v kategórii Poster získala 1. miesto Tamara Antalová, v Teoreticko-praktickej časti 4. miesto Diana Gálisová a 10. miesto Patrik Guniš. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu.

  Tamare Antalovej držíme palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční koncom marca v Považskej Bystrici.

   

 • Valentínska pošta

  Žiaci našej školy sa s blížiacim sa Valentínom čoraz častejšie striedali pri Valentískej pošte, ktorou chcú potešiť svojich kamarátov, priateľov aj svoje malé či veľké lásky. A tak všetci netrpezlivo čakajú na 14.február, kedy poverení poštári odovzdajú vyznania či poďakovania svojim adresátom do príslušných tried.

  Všetkým želáme veselý a krásny sviatok Valentína !!!

 • OZNAM !!!

  Riaditeľ Základnej školy, J.A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou oznamuje všetkým stravníkom školskej jedálne, že dňa 09. februára 2018 (piatok) bude z prevádzkových dôvodov podávaná suchá strava v zmysle Pedagogicko - organizačných pokynov na šk. rok 2017/2018 bod 3.4.1 Zariadenia školského stravovania. 

  Za pochopenie ďakujem.

   

  Mgr. Martin Slovák

  riaditeľ školy

 • Pozvánka

 • Turisti na ľade

  Túto zimnú sezónu je klzisko  v našom meste opäť nefunkčné. Žiaci  z turistického  krúžku využili možnosť užiť si radosť z korčuľovania návštevou Zimného štadióna  v Partizánskom.  Ani tam však  korčuľovanie pre verejnosť nie je pravidelnosťou.  Museli sme počkať na vhodný časový rozpis. Potom už len objednať autobus,  pripraviť a skontrolovať korčule  a hor sa do Partizánskeho. Vo veľmi príjemnom prostredí zimného štadióna nás čakala výborná ľadová plocha, prvé pády a potom už len radosť z pohybu na ľade. 

  Ďakujem prítomným rodičom , ktorí aj takouto formou podporujú  zimnú pohybovú aktivitu svojich detí.              Balažovičová

   

 • Mladý Jesenský

  Dňa 5.februára sa v sále Janka Jesenského v ZUŠ uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Mladý Jesenský. Mladých nádejných spisovateľov a básnikov privítala pani riaditeľka CVČ p.Kiripolská, ktorá zároveň odovzdala slovo primátorovi mesta p.Chovancovi. Pán primátor vyzdvihol prácu pedagógov, ktorí sa venujú mladým autorom a pripomenul, že spisovateľ Janko Jesenský by bol hrdý na prítomných v tejto sále. Porota pod vedením p.S.Lavríka mala ťažkú úlohu prečítať a vyhodnotiť z 270 prác tie najlepšie. Z našej školy získali titul Mladý Jesenský žiačky Laura Maláková z 2.ročníka a Barbora Hanková  z 8.B triedy. Obom dievčatám blahoželáme. Dopoludnie obohatili žiaci ZUŠ svojim umením v speve i hrou na hudobné nástroje.

 • Angličtina s Merry a Beatrizz

   Na základe spolupráce na celoslovenskom projekte "Educate Slovakia", ktorého sprostredkovateľom  je firma AIESEC z Trnavy, prišli do nášho mesta dve lektorky – vysokoškolské študentky ekonómie  Beatriz z Brazílie a Merry z Indonézie.
  Účelom projektu je vedenie interaktívnych prednášok zameraných na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku. Obe lektorky odprezentovali svoje lekcie našim žiakom 3., 4., a 7. ročníka, ktorí v priebehu  týždňa absolvovali 5 vyučovacích hodín.
  Pre žiakov boli tieto hodiny boli  prínosom nielen z jazykového hľadiska, ale aj kultúrneho. Žiaci sa mali možnosť zoznámiť  s inými kultúrami, dozvedieť sa o živote v nám vzdialených
  a pomerne exotických krajinách.
  Z jazykového hľadiska to bola vítaná zmena v zabehnutom vyučovacom systéme. Žiaci si v praxi  overili, kvôli čomu sa vlastne cudzí jazyk učia - nie preto, aby vypracovali cvičenia alebo  nebodaj  kvôli známkam, ale preto, aby mohli prijať myšlienky človeka z iného jazykového prostredia a prípadne mu odovzdať svoje myšlienky, pocity a vedomosti.

   

 • Šaliansky Maťko

  Víťazi školského kola súťaže Šaliansky Maťko postúpili do okresného kola, ktorého sa 31.januára  zúčastnili nasledovné žiačky: Laura  Sečanská z 3.B triedy, Ema Lišková z 5.ročníka  a Miška Srncová zo 7.A triedy. V silnej konkurencii si síce nevybojovali umiestnenie na vyšších priečkach, ale priniesli si nové poznatky a trendy v prednese povesti.

 • Školské kolo geografickej olympiády

  Koncom decembra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa jej až 40 žiakov z ročníkov 5 až 9. Hodnotili sa žiaci z každého ročníka zvlášť. O umiestnení žiakov 5.ročníka ste už boli informovaní.

   

  Umiestnenie žiakov 6. ročníka:

  1.miesto - Júlia Hodálová

  2.miesto - Mária Berecová

  3.miesto - Nina Daňová

   

  Umiestnenie žiakov 7. ročníka:

  1.miesto - Tímea Drábiková

  2.miesto - Lucia Antalová

  3.miesto - Klára Országhová

   

  Umiestnenie žiakov 8. ročníka:

  1.miesto - Filip Boco

  2. miesto - Thuy Hanh Nguyenová

  3.miesto - Barbora Hanková

   

  Umiestnenie žiakov 9. ročníka:

  1.miesto - Diana Gálisová

  2.miesto - Patrik Guniš

  3.miesto - Jakub Fidrik

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole!

   

 • Zhodnotenie LVVK

  V dňoch 7.1.2018 až 13.1.2018 sa v lyžiarkom stredisku Snowparadise Veľká Rača uskutočnil lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz určený pre žiakov 7.ročníka. Kurz prebiehal na zjazdových tratiach s názvami Dedovka, Laliky   a Marguška v malebnom prostredí Kysuckých Beskýd. Lyžovalo sa v družstvách dopoludnia i popoludní a  možno konštatovať, že všetci účastníci kurzu si dokázali osvojiť základy zjazdového lyžovania. Večerný program na chate patril spoločenským hrám, zábave a tancu. Veríme, že tento lyžiarsky kurz naplnil všetky očakávania zúčastnených a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok .

 • Zimná telesná výchova

  To bolo radosti, keď snehové vločky zapĺňali ulice, chodníky aj naše ihrisko. A radosť o to väčša, keď sa druháci dozvedeli, že "cvičiť" na telesnej budú vonku. Zababušení v čiapkach a šáloch vyskakovali a chytali do rúk snehové vločky.Naháňačka spojená s guľovačkou bola super zábava. To bola tá pravá zima, i keď nevydržala príliš dlho...Ešte sa s ňou však nelúčime!

 • Petrohrad očami detí

  Žiaci 8.a 9.ročníkov sa na hodinách výchovy umením zapojili do umeleckej súťaže

  „ Petrohrad očami detí“.

  Petrohrad-nádherné mesto, „Benátky severu, mesto na Neve, druhé najväčšie mesto po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, Mesto –hrdina.Vznešený výzor Petrohradu predstavujú architektonické skvosty, široké a rovné ulice, priestranné námestia, sady a parky, rieky, množstvo kanálov, mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoratívne sochy. Žiaci sa pokúsili najznámejšie pamiatky - Zimný palác,Nevský prospekt,budovu Admirality, pamätník Petrovi I. (Medený jazdec)

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Bronze_Horseman002.jpg/220px-Bronze_Horseman002.jpg

  a aj nočnú atmosféru mesta zachytiť a znázorniť rôznymi výtvarnými technikami. V školskom kole sa umiestnili práce žiakov nasledovne:

  1. miesto Lenka Ivančíková z 8.B.

  2. miesto  Eleonóra Padrao z 9.B

  3. miesto  Nikolka Horníková z 9.A

  Všetky tieto tri práce postúpili do celoslovenského kola a úspešne nás reprezentovali. Eleonóra Padrao získala v celoslovenskom kole krásne 2. miesto vo svojej vekovej kategórii, za čo jej patrí uznanie a poďakovanie. Organizátori výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili a krásnymi prácami prispeli k vysokej úrovni súťaže. Vernisáž výstavy sa koná v priestoroch radnice, Ul. Dr. Herza 1 Lučenec od 20. decembra 2017 a výstava potrvá do 26.1.2018.

  Ak budete mať cestu, zastavte sa pozrieť, prajem Vám nádherný umelecký zážitok.             Mgr. Daniela Grmanová

 • Geografická olympiáda

   V školskom kole  gografickej  olympiády  žiakov 5.ročníka sa na prvých priečkach umiestnili nasledovní žiaci :

  1. miesto Samko Feraj

  2. miesto Matúš Reis

  3. Nguyen Van Ngoc

  Víťazom blahoželáme !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou
  Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou, 957 04
 • 0387602911, mobil 0901703825

Fotogaléria