Navigácia

 • OZNAM

  OZNAM

  Milí stravníci,

  nezabudnite si prosím zadať trvalý príkaz na úhradu stravy do 25. augusta 2018. Číslo účtu ako aj výšku stravného nájdete na internetovej stránke školy v časti "Školská jedáleň". Výška stravného zostáva nezmenená. Rodičov budúcich prvákov prosím, aby si v termíne od 20. augusta do 31. augusta 2018, v čase od 6.30 hod. do 14.30 hod. zakúpili čip na stravu v kancelárii vedúcej ŠJ. Cena čipu  je 5,00 €.

                                                                                                vedúca ŠJ

 • Upozornenie !

  Upozornenie !

  Vážení rodičia,

  prosíme poplatok za ŠKD uhrádzať na toto číslo účtu:

                 SK64 0200 0000 0024 0344 6559

  Číslo účtu, ktoré ste obdržali na lístkoch, nie je správne.

  Niektoré z lístkov mali však uvedené správne číslo, preto si skontrolujte, či ste obdržali lístok s nesprávnym číslom. Horeuvedené číslo je správne. 

   

  Za pochopenie ďakujeme.

   

   

   

                                                               vedúca ŠKD

   

 • Krásne prázdniny

  Všetkým pracovníkom školy želáme príjemné prežitie dovolenky a našim žiakom veľa krásnych zážitkov, veselých dní a super letné prázdniny...

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka

  Zamračené  ráno 29.júna sa len ťažko predieralo zubaté slniečko pomedzi ťažké mraky. Napokon sa predsa len na nádvorí školy usmialo na vyobliekaných žiakov a ich pedagógov. Po príhovore pána riaditeľa Mgr.Martina Slováka nastúpili tí najlepší, ocenení knihou, uznaním či medailou...Aj deviataci sa rozlúčili nielen so svojimi učiteľmi, ale i mladšími kamarátmi.Už však nastal čas na odovzdávanie vysvedčení a blížilo sa posledné zvonenie v školskom roku 2017/2018.

 • Oznam

  Oznam

  Reportáž so žiakmi našej školy, ktorí sa zúčastnili exkurzie  v Banskej Bystrici bude odvysielaná v rádiu REGINA STRED v stredu dňa 4.7.2018 o 15,13 hodine.

 • OZNAM ŠKD

  Vážení rodičia, v novom šk. roku 2018/2019 nastáva zmena v uhrádzaní poplatku za ŠKD.

  Uhrádzať sa bude na č. účtu  -  IBAN: SK64 0200 0000 0024 0344 6559

  Suma 5 eur.  
  Variabilný symbol: 20182019

  Do poznámky : ŠKD, meno, priezvisko dieťaťa, trieda.                                  

                                      Príkaz treba zadať k 10. dňu v mesiaci.                          

                                                                      Ďakujeme   

 • Participácia v širšom spoločenskom prostredí

  Participácia v širšom spoločenskom prostredí

  Tak ako po minulé roky aj tento školský rok ZŠ J. A. Komenského viedla svojich žiakov k participácii v širšom spoločenskom prostredí. Pod heslom „Deti pomáhajú deťom“ sa zapájali do dobročinnosti, do rôznych charitatívnych aktivít. 28.6.2018 odovzdali do rádia WOW plastové vrchnáky na pomoc zdravotne postihnutým deťom. Zo všetkých detí najviac aktívni boli Barborka Hanková, Denis Tretinár, Karin Turčeková, Natália Škultétyová, Paulínka Zittová, Romanka Kováčiková, Laura Palkovičová a Laura Mikušová. Ich prosociálne správanie môže byť vzorom aj pre iných.

  Správa z rádia WOW od p.Bujnu : Pomáhame Evelinke Blinovej z Ostratíc, štuplíky jej boli odovzdané.

  Mgr. D. Grmanová (OBN)

 • Skúsenosťou k úspechu- Rozvíjanie finančnej gramotnosti

  Naša škola  v školskom roku 2017/2018 napĺňala požiadavky MŠVVaŠ SR a ciele Národného štandardu  finančnej gramotnosti zapojením žiakov 9.ročníka do vzdelávacieho programu JA Viac ako peniaze.

  Žiakom Tamare Antalovej, Kristíne Bročkovej, Patrikovi Gunišovi, Michaele Václavíkovej, Stanislavovi Zitovi, Nikole Horníkovej z 9.A a Jakubovi Fidrikovi, Diane Gálisovej,Jakubovi Kupkovi, Jakubovi Junásovi, Hanke Kurekovej, SiviiPetreje a Eleonóre Padrao z 9.B sa podarilo získať Certifikát  za úspešné absolvovanie tohto programu, za splnenie rôznych úloh z 10 kapitol o peniazoch, riadení financií,účtoch v bankách, životných istotách a rizikách za svoje preukázané vedomosti. Absolventi programu JA Viac ako peniaze získali informácie, poznatky z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií, kompetencie a zručnosti ako zúžitkovať tieto informácie v praxi aj v osobnom živote, naučili sa aktívne využívať elektronické zdroje údajov o finančnom trhu a ekonomickej situácii.

  Mgr. Daniela Grmanová (OBN)

 • OZNAM

  OZNAM

  Vedúca školskej jedálne oznamuje, že v dňoch  27.6.2018 až 29.6.2018 nie je možné odhlásiť stravu z dôvodu koncoročnej uzávierky. V prípade choroby je možnosť zobrať si obed do obedára.

  Za pochopenie ďakujem.

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia!

  Dňa 29.júna 2018 (piatok) bude ŠKD v prevádzke do 15,00 hodiny.

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení stravníci,

  od 26.6.2018 do 28.6.2018 sa obed vydáva od 11.20 hod. do 12.45. hod.

  29.6.2018 t.j. posledný deň vyučovania sa obed vydáva do 11.30 hod.

                                                                              vedúca ŠJ

 • Druhácke potulky mestom

  Druhácke potulky mestom

       I napriek zamračenej oblohe a chladnému vetríku sa naši druháci tešili na svoj zaslúžený deň voľna, ktorý si vybojovali svojim prvým miestom v zbere papiera. Potulky mestom síce trošku zmenili charakter, ale predsa si popozerali zaujímavosti vo svojom rodnom meste, ktoré pri nákupoch s rodičmi nepostrehli. Dokonca sa dozvedeli, že v dome Janka Jesenského sídli škola, do ktorej chodila ich pani učiteľka. Veľmi sa už samozrejme tešili na sladkú odmenu, zákuskové posedenie. Keďže nás ponuka na námestí sklamala, tak smerovali naše kroky na Dubničku. Tu sa však ich chute rýchlo menili pri pohľade na zmrzlinu. A tak sa v ich rukách striedala šmolková, jahodová, čokoládovááá. Ale predsa len mali aj zákusky, na ktorých si pochutili už v  škole. Určite sa budú aj o rok snažiť získať deň voľna.

 • Noc v škole

  Noc v škole

  Nebýva častým zvykom, aby žiaci prichádzali do školy v čase, keď sa dvere školy zamykajú... A my , žiaci z 3.B, sme to zažili!

  V piatok, 22.júna sa malí nocľažníci s netradičnou výbavou – spacákmi a karimatkami – stretli o 18-tej hodine v škole, aby si vyskúšali NOC v škole. Najskôr si pripravili večeru, pochutili si na torte, neskôr zasúťažili v areáli školy, vyskúšali si svoju šikovnosť pri rôznych hrách, vybrali sa na potulky tmavými školskými chodbami a neskoro po polnoci šup do postielok !, pardón...do spacákov.  Zvládli sme to...a ráno sa nám ani nechcelo ísť domov...

  Noc v škole bola pre každého žiaka zážitkom.  Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí nám zabezpečili dobroty, aby sme mali plné brušká... JM+IB

 • Športová miniolympiáda

  Športová miniolympiáda

       Keďže máme v našej škole veľa malých športových talentov, nebolo by správne ich nepodporovať. Preto je v závere školského roku už tradíciou poriadanie športových súťaží ako na 1. tak aj 2. stupni našej školy.

  21.júna sa na našom ihrisku stretli malý športovci na Športovej miniolympiáde, ktorá patrí už medzi tradičné súťaže a tak zaznamenala už 18.ročník pod vedením p.učiteľky Čikošovej. Žiaci súťažili vo dvoch kategóriách - mladší: 1.a 2.ročník  starší: 3. a 4. ročník, samozrejme chlapci a dievčatá. Stretli sa na bežeckej dráhe v súťaži v behu, hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky. Celou súťažou ich sprevádzali a hodnotili naši deviataci z 9.B, ktorí sa stali rozhodcami a starali sa aj o pitný režim. Prekvapením boli výborné výsledky našich najmenších - našich prvákov, ktorí dosahovali skutočne pekné výsledky.Naopak, naši štvrtáci takmer nepripustili do výsledkovej listiny našich tretiakov. Po zrátaní umiestnenia v jednotlivých súťažiach sú výsledky nasledovné:

  1.KATEGÓRIA  

  1.miesto   Alex Bagin  1.A                           Vanessa Frasconi   2.roč.

  2.miesto   Filip  Daňo   1.A                           Laura      Maláková 2.roč.

  3.miesto   Lukáš Malák 2.roč.                      Bianka     Burzová   1.A

  2.KATEGÓRIA

  1.miesto    Lukáš   Ďuračka 4.roč.               Nina  Zajacová      4.roč.

  2.miesto    Martin   Pupala   4.roč.               Soňa Kortišová      3.A

  3.miesto    Matej    Gajdoš   4.roč.               Nikolka Šimunová  4.roč.

  Všetkým blahoželáme a želáme aj naďalej budovať lásku k športu a zlepšovať svoje výkony.

   

 • O Z N A M

  O Z N A M

  Vážení rodičia,

  tí, ktorí ste prihlásili deti do tábora v termíne od 2.7.2018-6.7.2018 majú poplatok za stravu stiahnutý z preplatku (t.z. že stravu máte uhradenú).

                                                   vedúca ŠJ

 • Prváci na výlete v Ranči pod Babicou

  Prváci na výlete v Ranči pod Babicou

  Dňa 15. 6. sme sa s našimi prváčikmi vybrali navštíviť  Ranč pod Babicou, ktorý je známy  tzv. mini ZOO. Ale na naše veľké prekvapenie tam bolo zvierat až až. Spoznávali sme zvieratá z rôznych oblastí – exotické, hospodárske, vtáky, lesnú zver atď. Keďže už vieme čítať, prečítali sme si na vývesných tabuľkách zaujímavosti o týchto zvieratkách. Naša vrava prebudila aj spiaceho  leoparda pred ktorým sme mali všetci rešpekt. Spoza plota na nás dočahoval dlhý zobák pelikána.Videli sme aj klokany, ťavy, opice, medvedíka čistotného, okolo ktorého bol špecifický zápach, takže asi nie je taký čistotný. Keď sme si prezreli všetky zvieratká, bol čas na vyšantenie sa na detských atrakciách v areály ZOO. Nechýbala ani návšteva stánku so suvenírmi, kde si každý prišiel na svoje – sladké maškrty a suveníry sa míňali jedna radosť. Dopoludnie veľmi rýchlo ubehlo a v škole nás čakal obed a niektorých aj rodičia. Tým sme vyrozprávali zážitky z nášho prvého spoločného výletu. Fotografie vo fotoalbume prezradia viac .      Mgr. Z. Miksová

 • PROJEKT VW

  PROJEKT VW

  Iniciatíva sa vypláca

  Na základe osobnej iniciatívy p.učiteľa Kajana v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia  sa pre našich žiakov podarilo úspešne získať IKT a to na základe dvoch projektov.

  Prvý projekt "Interaktívna nemčina" sa zameral na založenie jazykovej učebne, ktorá bude slúžiť na  výučbu nemeckého jazyka. Realizáciou tohto projektu sa zlepší vyučovanie nemeckého jazyka pomocou interaktívneho spôsobu vyučovania. Žiakov bude možné lepšie motivovať k učeniu, súvislejšie udržať ich pozornosť a aktívnejšie ich zapojiť do vyučovania pomocou interaktívnej tabule a kvalitnej  audiovizuálnej techniky. Komisia v tomto prípade z doručených 159 projektov vybrala 79, ktoré sa rozhodla podporiť sumou presahujúcou 78.000,- euro.

  Druhý projekt „Darovanie techniky“ bol zameraný konkrétne na získanie 3 laptopov, 3 počítačov, 3 monitorov a multifunkčného zariadenia. Uvedená IKT sa využije najmä na výučbu techniky, hlavne grafického kreslenia. 

  Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Nadácii Volkswagen Slovakia  za skvalitnenie  vyučovacieho procesu žiakov ZŠ Komenského.

 • Liečivé rastliny

  Liečivé rastliny

  Druháci sa na hodinách prvouky oboznámili s rastlinkami,ich výskytom, podmienkami rastu ale aj ich využitím. Mnohé z nich sú však aj liečivé a môžeme si z nich uvariť chutný čaj. Takým je aj kvet lipy a preto sa naši druháci rozhodli, že si pripravia zásoby na zimu, aby si mohli v chladných dňoch pochutnať na voňavom čajíku. Keďže sami priložili ruku k dielu, budú si lepšie pamätať echo chuť a vôňu.

 • Beseda

  Beseda

  Dňa 6. 6. 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili na školskom ihrisku besedy s policajtmi z Dopravného inšpektorátu Bánovce nad Bebravou. Žiaci si vypočuli krátku a poučnú prednášku o práci dopravných policajtov, zopakovali si pravidlá správania sa chodcov na ulici a pod. Mali možnosť prezrieť si policajné autá, vyskúšať si policajné vesty, helmy, zbrane a vyskúšali si policajné putá na vlastnej koži. Najväčší zážitok však deti mali z príchodu policajného psa z Odboru služobnej kynológie v Trenčína. Videli praktické ukážky práce so psom, z čoho sa veľmi tešili. Na záver dostali všetky deti malé darčeky. Pri odchode sa s nami policajti rozlúčili policajnými sirénami. Beseda sa deťom veľmi páčila, čo bolo vidieť z  reakcie detí počas celého jej priebehu.  Mgr. Zuzana Krchová

 • Turisti na potulkách v Trenčíne

  Turisti na potulkách v Trenčíne

  Žiaci z Turistického krúžku ukončili v tomto šk. r. svoju  činnosť návštevou Trenčína. Prvá trasa smerovala do historického Župného domu, kde je zriadené Mestské múzeum. Žiakov najviac zaujala prírodovedná expozícia s bohatou zbierkou motýľov, hmyzu a prírodnín, ktoré Dr. Karol Brančík zozbieral po svojich cestovateľských potulkách. Archeologickú časť výstavy prezentovali náleziská  z lokalít Trenčianskeho regiónu.  Žiakov zaujal aj ľudový odev, kroje , výtvarná tvorba, figurálne zdobené úle v tvare ľudských postáv dokumentujúce pôvodné včelárstvo.  Po prehliadke múzea trasa pokračovala nenáročnou lesnou cestou popri Tarzanej dráhe až do detského areálu na Brezine.

  Obed v podobe opekanej špekáčky žiakov dostatočne zasýtil a zvyšok času strávili zábavnými pohybovými aktivitami. Čas rýchlo ubiehal a všetci sa už tešili, že do Bánoviec pricestujú vlakom.  Opäť sme strávili spolu deň plný zážitkov. Ďakujem p. Gašpárekovej za spoluprácu.                 Balažovičová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou
  Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou, 957 04
 • 0387602911, mobil 0901703825

Fotogaléria