Navigácia

 • Zdravá výživa

  Zdravá výživa

  O zdravej výžive naše deti naozaj vedia veľa. Škoda však, že o nej sa síce vedia porozprávať, ale stále vidíme, že jedia málo ovocia a zeleniny, čo je základom zdravej výživy. Preto si p. vychovávateľky spolu s deťmi pripravili trochu netradičný ovocníčkovo - zeleninkový deň. Deti si pripravili pestro prestreté stoly plné prírodných vitamínov. Po úvodnej debate o dôležitosti konzumácie prírodných vitamínov nasledovalo triedenie ovocia a zeleniny podľa toho kde rastú, čo sa deťom s úspechom podarilo. Nasledovala zábavná časť "slepá ochutnávka". Tá sa deťom páčila najviac. Veď ochutnať niečo bez toho,aby sme tušili čo to je, chce aj trochu odvahy. V závere činnosti mali deti zdravú hostinku a bolo vidieť, že si naozaj pochutnali i keď to neboli sladkosti, ktorých majú naozaj neúrekom.     BS

 • Jesenná výstava

  Jesenná výstava

  Farby jesene inšpirovali p. vychovávateľky a deti k rozmanitým nápadom. Tento rok sme sa inšpirovali i našim kultúrnym dedičstvom , ktorým sú drevenice - typické slovenské obydlia z minulosti. Deťom sa tento námet veľmi páčil a všetci priložili ruku k dielu, aby takáto krása vyzdobila vestibul našej školy. Zvyšok dedinky deti dotvorili rôznymi obrázkami a výtvormi vyrobených zo všakovakého materiálu. O kráse Slovenska a jesennej prírody sa presvedčíte vo fotoalbume.                                BS

 • OK cezpoľný beh

  OK cezpoľný beh

  Dňa 11.októbra sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. V súťaži družstiev si dievčatá vybojovali krásne 2.miesto a v súťaži jednotlivkýň obsadila Ester Krchová pekné 3.miesto. Našu školu reprezentovali aj  dievčatá Juliána Zitová a  Natália Škultétyová. V súťaži chlapcov sme v družstvách obsadili 4. miesto  ( reprezentovali Andreas Fraňo, Denis Tretinár a Jozef Miške). Žiakov pripravovali Mgr.Bacho a Mgr. Slovák .

  Žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Projekt „Dajme odpadu druhú šancu“

  Projekt „Dajme odpadu druhú šancu“

  Projekt prebiehal na škole od začiatku školského roka 2018/2019. V rámci myšlienky spropagovania separácie odpadu a v tomto duchu vychovávať aj budúce generácie, sme sa tiež zapojili s našimi žiakmi do aktivít, ktoré prebiehali počas hodín pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a techniky. Na prvom stupni žiaci vytvárali plagáty na tému separácia odpadu. Na úvod  s nimi učitelia viedli diskusiu o dôležitosti triedenia odpadu a jeho následného využitia. Dozvedeli sa na aký účel slúži plast, čo je možné z plastového odpadu vyrobiť. Žiaci si uvedomili, že aj zbieranie a recyklovanie takéhoto odpadu prispieva k ochrane  životného prostredia a aj takýmto spôsobom chránia svoje okolie od znečistenia. Zo skúsenosti už vedia, že zberom papiera chránia lesy a stromy, z ktorých sa vyrába papier. Aj vďaka projektu vedia, že plasty sa zbierajú do žltých nádob, papier do modrých a bioodpad do...V rámci separácie bioodpadu sme umiestnili v školskej záhrade aj kompostér. Kompost z neho následne použijeme v našej novovybudovanej školskej záhrade. Zberné nádoby boli umiestnené v priestoroch školy, riadne označené logom projektu. Už teraz vidíme, že aktivity a rozhovory padli na úrodnú pôdu a žiaci triedia odpad do vyznačených nádob. Z plagátov, ktoré sme vytvorili sme nainštalovali výstavu vo vstupnej hale školy. Žiaci 7. ročníka tvorili z odpadového materiáli dekoračné a úžitkové predmety – netradičný črepník, hračku pre kamaráta a dekoračné šperky. Aj z takéhoto materiálu môžu vzniknúť zaujímavé dekoračné predmety, ktorými môžeme vyzdobiť záhradu alebo chodby. V rámci výtvarnej výchovy tvorili výtvarné diela na tému bio – potraviny. Na triednických hodinách sa venovali problematike odpadu, separácie a recyklácie. Uvítali sme, že prebiehajú takéto projekty, ktoré napomáhajú zvyšovať povedomie mladej generácie v oblasti ochrany životného prostredia.

    

 • Oáza pod holým nebom

  Oáza pod holým nebom

      Zámerom projektu realizovaného pod záštitou TSK v rámci Participatívneho komunitného rozpočtu, bolo vybudovať v areáli školy oddychovú zónu, v ktorej by sa súčasne mohli žiaci aj vzdelávať priamo v prírode. Keďže sa jedná o oplotený priestor, bolo ideálne vytvoriť v ňom prostredie plné zelene, ktorú vysadili priamo žiaci, zamestnanci a rodičia detí. Cieľom bolo, aby priestory školy boli využívané aj na hodinách techniky, prírodovedy a iných predmetov, čo sa nám aj podarilo. Vlastným pričinením a prácou si žiaci viac budú vážiť nimi vybudovanú záhradu. Pri jej realizácii sa dozvedeli nové informácie o rastlinách, o ich podmienkach rastu, o zavlažovaní, o spôsobe výsadby. Celý projekt bol zameraný environmentálne, to znamená orientovaný na prírodu, životné prostredie a jeho zveľaďovanie. V rámci projektu sme sa zamerali so žiakmi na tvorivé aktivity súvisiace s Dňom Zeme, kedy žiaci spoznávali rôzne druhy drevín a Deň lesov. Tieto aktivity sme začali realizovať v mesiaci jún a ukončili v septembri. Do aktivít č. 1 a 2 sa zapojili žiaci prvého stupňa, čiže ročníky 1.-4., t.j. 105 žiakov a na druhom stupni 7. ročník, čo je 19 žiakov. Na druhom stupni  sa ročníky 5.-9. angažovali predovšetkým výsadbou zelene, budovali záhon pre stromy, rastliny a bylinky. Vykopali jamy pre živý plot z tují a vyčistili priestor školy. Pri tvorbe ekoplagátov žiaci pracovali v skupinách, učili sa spolupráci a rozvíjali svoju kreativitu. Tvorbe predchádzali rozhovory s vyučujúcimi, kde sa žiaci sústredili na spoločenstvá lesa, zvierat a rastlín, ktoré tam žijú. Každá trieda tematicky i výtvarne inak vyjadrila problematiku lesa a ochrany prírody. Podstatou však zostáva, že si žiaci uvedomujú, že ak nebudú prírodu chrániť a strať sa o ňu, nebude už príroda takto zachovaná pre ďalšie generácie. V praktických činnostiach pri sadení stromčekov sa žiaci oboznámili konkrétne s niektorými druhmi tují, borievok, tisu. Spoznávali mnohé druhy byliniek a trvaliek, o ktoré sa budú celoročne starať. Žiaci 4. ročníka plnili aktivitu Zdravie na tanieri. Zozbierali recepty starých mám,  ktoré potom spísali a urobili z nich leporelo a knihu receptov. Naša „Oáza pod holým nebom „ však nebude len náučnou ale aj relaxačnou zónou pre žiakov, učiteľov a rodičov. V areáli sme umiestnili aj dve minigolfové ihriská, ktoré budú slúžiť predovšetkým v popoludňajších hodinách v ŠKD a verejnosti. V zóne oddychu sú osadené drevené lavice a stoly, odpadkový kôš. Je to vhodné prostredie na besedy, vyučovanie niektorých predmetov ako sú biológia, prírodoveda, čítanie, pracovné vyučovanie, technika prípadne iné. Je vhodná aj na stretnutia detí z MŠ so žiakmi s nižších ročníkov. Samozrejme sme mysleli aj na stretnutia učiteľov a rodičov pri rôznych spoločenských, kultúrnych a športových aktivitách. Už teraz sa tešíme na ďalšie zveľaďovanie našej záhrady.   Grant z TSK bol 2000 €. Ten sme využili na nákup rastlín, drevín a byliniek do školskej záhrady. V rámci náučnej časti sa do areálu zakúpili stoly a lavice, kde sa budú žiaci vzdelávať. Oddychová a športová zóna bola zabezpečená minigolfom. Takáto športová aktivita v Bánovciach doteraz absentovala, preto veríme, že rodičia aj žiaci ocenia, že vďaka projektu TSK sa môže verejnosť relaxovať pri tomto športe.

 • HLASUJ ZA NAŠU ŠKOLU !!!

  HLASUJ ZA NAŠU ŠKOLU !!!

  Naša škola sa zapojila do súťaže poriadanej firmou MB-TECH, v ktorej môžeme získať interaktívnu učebňu v hodnote až 7 000,- €. Hlasovanie je jednoduché. Otvoríte si stránku www.nanovylevel.sk , kde je škola zaregistrovaná. Vyberiete si našu školu podľa ulice a mesta, zadáte svoju e-mailovú adresu a hlasujete. Hlas potvrdíte na svojej e-mailovej schránke kam Vám príde potvrdzujúci e-mail. Hlasovať môžu všetci - žiaci, rodičia, príbuzní, priatelia atď... ĎAKUJEME ZA VAŠE HLASY !!!

 • Divadelné predstavenie Ďurošík

  Divadelné predstavenie Ďurošík

  Vo štvrtok 4.októbra sa  posilnení desiatou vybrali naši žiaci 1.-4.ročníka slnkom zaliatymi ulicami nášho mestečka do MsKS za kultúrou. Bánovce navštívili herci z divadla Actores z Rožňavy, ktorí  vstúpili do svojej 24. sezóny humornou rozprávkou Ďurošík, alebo Na zbojnícku nôtu. Našim žiakom  sa ich nová inscenácia páčila a častokrát sa na nej aj z chuti zasmiali. Prišli si na svoje, keďže dej dopĺňali  humorné pasáže. Niet divu, veď herci divadla  zvládli predstavenie bravúrne.Je to veľmi aktuálna téma, čo sa týka zbojníctva, zlodejstva, za čo by sa malo spravodlivo zaplatiť. Sú to také tri témy, motívy, ktorými deti aj vychovávame.V rozprávke sú zahrnuté aj prvky pre starších, napríklad branie úplatkov, rozdávanie chudobným a ďalšie dôležité myšlienky, ktoré sú podané humorne. To znamená, že v tejto rozprávke nie je nič napísané násilným spôsobom, všetko je brané s nadhľadom a s humorom. Toto stretnutie s divadelným umením rozhodne splnilo svoj účel. Nielen deťom ale aj  pani učiteľkám sa predstavenie veľmi páčilo a hercov odmenili veľkým potleskom.

 • Prváci na výstave u tretiakov

  Prváci na výstave u tretiakov

  V období jesene si tradične pripravujeme výstavku  darov záhrad, sadov a polí. Rodičia i starí rodiičia často za "výdatnej" pomoci svojich ratolestí zbierajú úrodu, s ktorou sa mnohí pochválili aj na tohtoročnej výstavke. Jabĺčka jedno krajšie ako druhé samozrejme zabojujú o víťazstvo v súťaži. Napokon však skončia v bruškách ochutnávačov. Pozvali sme aj najmladších obyvateľov našej školy - našich kamarátov prváčikov, ktorí nás potešili svojou náštevou. Práve dobudovávame aj kútik živej prírody, v ktorom rozvoniavajú naše liečivé bylinky.V testovaní vedomostí z poznávania ovocia a zeleniny získali veľkú jednotku.

 • Jesenná výstava v 3.ročníku

  Jesenná výstava v 3.ročníku

  Jeseň prináša so sebou obdobie zberu úrody v sadoch, záhradkách i poliach. Keďže to naši žiaci veľmi dobre vedia, rozhodli sa pripraviť výstavku plodov jesene spojenú nielen so spoznávaním ovocia a zeleniny, ale i súťažou o najzaujímavejší plod a najkrajšie jabĺčko. V závere sa na ochutnávke oboznámia s chuťou jednotlivých druhov ovocia a zeleniny. Nebude chýbať tradičná hádankárska súťaž... Pozývame k nám na výstavu aj našich malých kamarátov.

 • Tretiaci v ŠVP

  Tretiaci v ŠVP

       Žiaci tretieho ročníka sa v týždni od 17. do 21.septembra zúčastnili Školy v prírode Twistovo v resorte Oliwa v Trenčianskej Teplej. Najskôr trošku rozpačité lúčenie pred školou a po prvých kilometroch sa v autobuse už rozliehala veselá vrava a smiech. Slnkom zaliaty areál  a veselí animátori  boli prvé dotyky s niečim novým, pre deti neznámym...Po ubytovaní  sa začali veselé chvíle plné hier, súťaží, nočných presúvačiek a nových aktivít. Samozrejme sa vždy poriadne posilnili na raňajkách formou švédskych stolov,chutných obedoch a večeriach. Olovrantové chlebíky len tak mizli z podnosov. Keďže boli dni aktivít trošku dlhšie ako doma, o plné brušká sa postarala druhá večera. Nezabúdali sme ani na vyučovanie, ktoré prebiehalo v dopoludňajších hodinách v učebni alebo vonku v prírode. Pešia turistika do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice preverila naše zdatné deti vo vytrvalosti, v čom sme  samozrejme predbehli našich kamarátov z Bratislavy. Most slávy, zakliaty žabiak či veselé a vtipné sochy v parku boli pre deti prekvapením. Samozrejme nákupy darčekov pre rodičov a sladká zmrzlina patrili neodmysliteľne k výletu. Žiaci boli rozdelení vo vyžrebovaných tímoch s veselými názvami pod vedením animátorov Freďa, Mimy a ďalších a takto súťažili medzi sebou v zbieraní fazuliek-dobrých bodov. Obľúbenou sa stala nočná presúvačka, či koleso šťastia a samozrejme diskotéky.Týždeň ubehol ako voda a my sme po lúčení nasadli s veľkými kuframi  do autobusu bez akéhokoľvek zranenia či choroby...Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnému pobytu v Twistove a žiakom ďakujem  za super správanie a pohodu...

                                                                      vedúca ŠVP  Dagmar Čikošová

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

  EURÓPSKY  TÝŽDEŇ MOBILITY

  V rámci Európskeho týždňa mobility pripravilo mesto Bánovce nad Bebravou v spolupráci s CVČ zábavnou nesúťažnou formou dopravnú výchovu pre ZŠ. 

  Do ETM sa zapojili aj naši žiaci z 2. ročníka.  

  V areáli ZŠ Partizánska päťčlenné družstvo žiakov  si mohlo vyskúšať jazdu na dopravnom ihrisku pod dohľadom dopravnej  polície. Na jednotlivých stanovištiach mohli prejaviť svoju tvorivosť zhotovením akéhokoľvek dopravného prostriedku z pripraveného odpadového materiálu. Nechýbala ani jazda zručnosti  na prekážkovej dráhe a priraďovanie dopravných prostriedkov podľa miesta ich využitia.   

  Cieľom podujatia bolo vzbudiť v deťoch pocit zodpovednosti k ochrane životného prostredia a rozvíjať  ich pohybovú aktivitu.

    

 • ZBER PAPIERA !!!

  ZBER PAPIERA !!!

  Oznamujeme Vám, že od 01.októbra 2018 (pondelok) do 15.októbra 2018 (pondelok) sa uskutoční v našej škole ZBER PAPIERA. Papier je treba nosiť riadne zviazaný špagátom, alebo zlepený lepiacou páskou. Papier môžete odovzdávať každý pracovný deň vo vestibule zadného vchodu, kde ho odváži pán školník, alebo pani upratovačka v čase od 13.00 hod do 16.30 hod. Víťazné triedy a jednotlivci budú odmenené zaujímavými cenami na I. aj II. stupni.

 • PLENÁRNE A TRIEDNE ZRPŠ !!!

  PLENÁRNE A TRIEDNE ZRPŠ !!!

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pozývame Vás na plenárne a triedne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční dňa 27.09.2018 (štvrtok) o 15.00 hod. v budove Základnej školy, J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou. Plenárne ZRPŠ sa bude konať v školskej jedálni, po jeho ukončení prebehnú triedne schôdzky v jednotlivých triedach.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Didaktické hry

  Didaktické hry

  Medzi obľúbené dni našich žiakov patria nepochybne dni, kedy sa neučia. Jedným z takých dní, ktoré strávia v prírode sú aj Didaktické hry, ktoré absolvovali 13.septembra. Slniečko sa už od rána usmievalo na deti s ruksakmi na pleciach, ktoré sa tešili na dopoludnie strávené či už na priehrade, mestskom parku, ozorovskom ihrisku či jednoducho v prírode. Prekonávanie prírodných prekážok, športové aktivity a rôzne súťaže veselo a neúnavne zvládali až do obeda. Návrat do školy bol síce pre niektorých už únavný, no vidina obeda ich hnala vpred ako bežcov na trati. Už teraz sa tešíme na takýto deň v prírode...

 • Zelená oáza...

  Zelená oáza...

  Naša škola sa zapojila do participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho  samosprávneho kraja, ktorý sme nazvali "Zelená oáza pod holým nebom".

  Zámerom projektu je pozitívne vplývať na žiakov a rozvíjať ich znalosti o prírode okolo nás, zároveň podporiť získavanie nových znalostí zaujímavou praktickou formou a relaxovať na školskom dvore. Projekt je zameraný na vybudovanie náučno-relaxačnej zóny v areáli školy a bude slúžiť na vyučovanie v prírode, na stretnutia rodičov s pedagógmi pri voľnočasových aktivitách. Priestory zóny sa budú využívať aj  na tvorivé aktivity ako sú besedy, Eko-deň, tvorivé dielne, aktivity s MŠ, vyučovanie prírodovedy, techniky a pracovného vyučovania, taktiež biológie, etickej výchovy, výtvarnej výchovy a čítania. Zóna bude taktiež slúžiť na organizovanie kultúrnych a športových podujatí.

  Na vybudovaní  zóny sa budú spolupodieľať okrem zamestnancov a pedagógov školy aj žiaci a ich rodičia predovšetkým  pri výsadbe rastín a zelene. Na rozvoj športových aktivít budú slúžiť dve minigolfové ihriská.

 • Začiatok školského roku 2018/19

  Začiatok školského roku 2018/19

  Tento školský rok nám otvoril brány školy 3.septembra 2018. Zachmúrené ráno bolo predzvesťou daždivého dňa a tak sa naši žiaci usadili vo svojich triedach aby zamenili za slávnostný nástup na školskom dvore.Výnimočné to však bolo i pre našich prváčikov, ktorý vymenili svoje škôlky za riadnu školácku triedu...Prostredníctvom školského rozhlasu po odznení štátnej hymny a veselých slov básnika  privítal všetkých žiakov, pedagógov i rodičov riaditeľ školy  Mgr.Martin Slovák. Zaželal všetkým veľa úspechov, trpezlivosti a usilovnosti. Osobité však bolo privítanie našich prváčikov na pôde školy, ktorých navštívili v triedach spolu s pánom riaditeľom i hostia Mgr.Ašverusová Monika zo SŠÚ a pán Holbay za Radu školy. Prváčikovia dostali tradičné mašličky príslušnej triedy a veselých smajlíkov. Pán riaditeľ zaželal našim prvákom veľa úspechov pri zdolávaní písmenok abecedy a matematických úloh a rodičom veľa trpezlivosti...Po chutnom obede sa výnimočne tento deň skončil skôr ako nastávajúce dni počas 10.mesiacov školského roku.

  Veľa úspechov, usilovnosti a chuti do učenia !

 • Pokyny k organizácii začiatku školského roka 2018/2019

  Pokyny k organizácii začiatku školského roka 2018/2019

  Slávnostný nástup žiakov sa uskutoční dňa 03. septembra 2018 (pondelok) o 08.00 hod. na nádvorí školy.

  V prípade nepriaznivého počasia zostanú žiaci v triedach, info formou školského rozhlasu.

  Desiata sa v tento deň nepodáva, obed bude vydávaný od 09.30 hod. do 11.30 hod.

  Vyučovanie končí o 11.20 hod., prevádzka ŠKD bude do 15.00 hod.

  V prípade skoršieho uvoľnenia z vyučovania sa žiak preukáže súhlasom zákonného zástupcu u svojho triedneho učiteľa.

 • Zoznam žiakov do 1.ročníka

  Zoznam žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2018/2019

 • ÚPRAVA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA !!!

  ÚPRAVA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA !!!

  Dovoľujeme si Vás upozorniť, na zmenu organizácie vyučovania v šk. roku 2018/2019, ktorá nastane dňom 03.09.2018 (pondelok).

  Zvonenie v školskom roku 2018/2019 bude upravené nasledovne :

          1. hodina    07:45 - 08:30

          2. hodina    08:40 - 09:25

          3. hodina    09:40 - 10:25

                                       4. hodina    10:35 - 11:20

                                       5. hodina    11:25 - 12:10

                                       6. hodina    12:15 - 13:00

                                       7. hodina    13.30 - 14:10

 • OZNAM

  OZNAM

  Milí stravníci,

  nezabudnite si prosím zadať trvalý príkaz na úhradu stravy do 25. augusta 2018. Číslo účtu ako aj výšku stravného nájdete na internetovej stránke školy v časti "Školská jedáleň". Výška stravného zostáva nezmenená. Rodičov budúcich prvákov prosím, aby si v termíne od 20. augusta do 31. augusta 2018, v čase od 6.30 hod. do 14.30 hod. zakúpili čip na stravu v kancelárii vedúcej ŠJ. Cena čipu  je 5,00 €.

                                                                                                vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou
  Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou, 957 04
 • 0387602911, mobil 0901703825

Fotogaléria