Navigácia

 • Krajské kolo v atletike

   Dňa 15.05.2018 sa naša žiačka  Kristínka Kováčiková z 8.B zúčastnila krajského kola v atletike žiakov základných škôl. Ako víťazka okresného kola mala príležitosť štartovať v disciplíne vrh guľou. V nepriaznivom daždivom a chladnom počasí kvalitne reprezentovala našu školu, keď sa v konkurencii 25 súťažiacich umiestnila výkonom 8,76 m na peknom 6. mieste.

  Kristínke blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Exkurzia siedmakov

  Dňa 16.mája 2018 sa žiaci siedmeho ročníka našej školy zúčastnili prehliadky priestorov Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Vypočuli si, aké dôležité úlohy plnia hasiči pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Naši siedmaci mali možnosť vidieť a prezrieť si hasičské autá a ich technické vybavenie. Získali dôležité informácie o ochrane pred požiarmi a pomoci pri ohrození života a zdravia osôb. Veríme, že návšteva a prehliadka splní svoj účel v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia.

 • Exkurzia Bradlo-Čachtice

  Piataci a šiestaci sa 15. mája zúčastnili exkurzie, pri ktorej sa oboznámili so životom nášho najväčšieho štátnika - charizmatického Milana Rastislava Štefánika.

  Pozreli si rodný dom - faru v obci Košariská a ​​mohylu na Bradle (z vďačnosti mu ju postavili Slováci za necelých 280 dní podľa návrhu architekta Jurkoviča). Potom sa presunuli do Čachtíc, kde sa niektorí aj trošku báli, lebo podzemie opradené legendami má veľkú moc.

 • Druháci mamičkám

  Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamičkám a preto si naši druháci pozvali svoje mamičky v pondelok 14.mája na oslavu ich sviatku Dňa matiek. Uvili si pre ne  kyticu z básní, scénok, tanca a spevu. Malé neposedné žabiatka Nikolka, Sabínka, Laurika a Kiarka  sa našťastie nestali obedom pre hladného bociana v podaní Filipka, keďže ich zachránila mamička Vanesska. Deti samozrejme nezabudli ani na darčeky, ktoré k sviatku patria a vyrobili im krásne kožené srdiečka aj so svojimi fotografiami. A akáže by to bola oslava bez pohostenia? Pani učiteľka upiekla pre všetkých koláčiky a podávala sa aj kávička a čaj. Príjemne strávené popoludnie s pekným programom odmenili rodičia a starí rodičia veľkým potleskom.

 • Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína

  Dňa 4. 5. 2018 sa žiačka 4. ročníka Šarlotka Adamková  zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v Bzinciach pod Javorinou, kde súťažili najlepší recitátori z celého Trenčianskeho kraja. Hoci nezískala žiadne umiestnenie, ako triedna učiteľka som na ňu hrdá, že dokázala prekonať počiatočnú trému a podala krásny výkon, ktorým reprezentovala nielen seba, ale i našu školu.      

                                                                              Triedna učiteľka Zuzana Krchová

              

 • Šiestaci učili piatakov, alebo...

  Šiestaci učia piatakov alebo netradičné skúšanie

  Dnes si vyskúšali žiaci 6. ročníka, aké  je ťažké  byť učiteľom. Zistili, že nie každý  má talent veci vysvetľovať. Na vyučovaciu hodinu  sa dôkladne pripravili, vyhotovili si výkladové plagáty, pomocou ktorých objasňovali mladším spolužiakom učivo, ktoré sa práve sami začali učiť. Za svoju "učiteľskú  prácu" boli neskôr ohodnotení. Všetci sa však zhodli na tom, že povolanie učiteľ nikoho z nich neláka.

   

 • OK atletickej olympiády

  V okresnom kole atletickej olympiády úspešne reprezentovali našu školu dievčatá 7., 8. a 9. ročníka. V súťaži družstiev sme obsadili konečné 2. miesto. Medzi jednotlivkyňami si za 1.miesto postup do krajského kola vybojovala Kristínka Kováčiková vo vrhu guľou. V rovnakej disciplíne skončila druhá Dianka Gálisová. Na stupne víťazov sa dostali vďaka 3.miestam aj Esterka Krchová v behu na 800 m a opäť Kristína Kováčiková v skoku do diaľky. V súťaži chlapcov sa blysol Samuel Nemec, ktorý zvíťazil v skoku do výšky a rovnako nás bude reprezentovať v krajskom kole.

 • Nový školský časopis

 • Vážení rodičia!

  Naša škola sa zapojila do participatívneho komunitného rozpočtu v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. V tomto projekte, ktorý má názov „Oáza pod holým nebom“, chceme deti naučiť vysádzať a starať sa o rastliny, stromy, kvety. V rámci projektu je aj umiestnenie dvoch minigolfových  ihrísk. Celý projekt budeme realizovať v oplotenej časti areálu pred telocvičňou. Aby sme boli v tomto projekte úspešný, potrebujeme Vašu pomoc. Hodnotenie projektu bude prebiehať formou elektronického hlasovania. Sledujte prosím našu webovú stránku, kde budú bližšie informácie a odkaz na stránku TSK. Zapojte prosím širokú verejnosť, priateľov a známych, aby sme Vašim deťom poskytli čo najlepšie podmienky k vzdelávaniu a efektívnemu využívaniu voľného času. 

 • Informácie o hlasovaní

  Hlasovanie o jednotlivých projektoch spúšťa TSK od 1. mája (utorok). Po tom, ako si hlasujúci zvolí okres, si vyberie projekt z ponuky v zozname projektov, za ktorý môže zahlasovať. Hlasovanie bude trvať do 15. mája (utorok) s tým, že každý hlasujúci svoj hlas takpovediac podpíše zadaním svojej e-mailovej adresy. Do schránky mu následne príde linka na potvrdenie hlasovania. Hlas bude započítaný až po potvrdení linku.

  Výsledky hlasovania TSK zverejní najneskôr do 5 dní odo dňa ukončenia hlasovania na svojom webovom sídle i úradnej tabuli. Všetkým predkladateľom projektov držíme palce a tešíme sa na aktivity, ktoré sa vďaka Participatívnemu komunitnému rozpočtu TSK zrealizujú v prospech obyvateľov regiónu či návštevníkov podujatí, resp. zapojených organizácií.

  Postup:

  1. Vyberte okres

  2. Vyberte projekt z ponúknutého zoznamu

  3. Zadajte e-mailovú adresu a kliknite na tlačítko "Chcem hlasovať za tento projekt", ktoré bude od 1. mája umiestnené v jednotlivých projektoch.

                                          Ď A K U J E M E  !!!

  https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/banovce-nad-bebravou/3.-zelena-oaza-pod-holym-nebom.html?page_id=486566

 • Exkurzia -Bratislava,NR SR

  Aj tento rok, ako mnohé predchádzajúce, zorganizovala Mgr. D. Grmanová v rámci vyučovania občianskej náuky 8.ročníka dňa 26.4.2018 exkurziu do NR SR . Spolu so žiakmi 8.A a 8.B i s pani učiteľkou Mgr. D. Fojtíkovou sme zamierili najskôr k pamätníku A. Dubčeka. Vyjadrili sme úctu významnému politikovi položením venčeka. Tejto milej povinnosti sa ujala Julka Valnychová z 8.A.

  Parlament je miesto, kde rokujú poslanci, ktorých si občania zvolili. Schvaľujú zákony, ktoré sú vlastne pravidlami štátu a spoločnosti, v ktorej žijeme.Sklamanie, že parlament práve nezasadal a nemohli sme ho vidieť pri práci, vynahradila možnosť prezrieť si priestory najvyššieho zákonodarného orgánu. Pri vstupe do budovy parlamentu každý študent prešiel kontrolou a detektorom kovov. Tento uvítací ceremoniál sa mnohým žiakom veľmi páčil, asi im pripomínal scény z filmov. Určite na to bude dlho spomínať Filip Boco, ktorému zapípal kovový opasok.
  Všetci sme sa zhromaždili pri buste J. M. Hurbana a sklenej vitríne. Boli v nej umiestnené štátne symboly našej krajiny, kovový znak, pečať NR SR i staršej Slovenskej národnej rady a kópia Ústavy Slovenskej republiky. Vedľa busty bola vlajka našej krajiny a stará vlajka Štúrovcov. To všetko nám povedal zástupca komunikačného odboru kancelárie Národnej rady SR Mgr. Ľ. Adamišin, ktorý nás počas exkurzie sprevádzal. Potom sme sa presunuli na poschodie, kde sme videli sedem krásnych obrazov maliara Albína Brunovského z kolekcie Slovensko. Maľoval ich na orechové drevo od roku 1988 do roku 1996. Neskôr sme sa presunuli do rokovacej sály na balkón, určený pre novinárov. Všetci sme uznali, že v televízií vyzerá rokovacia sála väčšia ako v skutočnosti.Prázdne miesta rýchlo obsadili naši žiaci a zahrali sa na poslancov. Jednohlasne schválili predĺženie prázdnin na tri mesiace. Karinka Turčeková sa kyticou kvetov za nás všetkých na záver poďakovala. Skvelá nálada nás sprevádzala celý deň aj napriek nepriazni počasia.

   

 • POZVÁNKA

 • Exkurzia druhákov v Gabore

  Dňa 24.apríla sa naši druháci vybrali do jednej z najväčších firiem v našom meste. Slniečko hrialo a tak sa deťom vychádzka do Gabora zapáčila. Po úvodnom privítaní a vstupe cez brány závodu sa nás ujala pani Andrea Vajdáková. Najskôr nás zaviedla do vzorkovej miestnosti plnej úžasných topánok, čižiem, športovej i spoločenskej obuvi. Porozprávala nám, ako vlastne vznikla firma Gabor a kto bol jej zakladateľom. Potom sme postupne prechádzali celý výrobným procesom od sekania dielov topánky, zošívanie, tvarovanie a konečná úprava a balenie do krabíc, ktoré zvládala teta s neskutočnou rýchlosťou. Obdivovali sme aj presné a rovné šitie čižiem, či lepenie vnútorných častí...Svoj obdiv sme často odmenili potleskom. V návrhárskej časti sme sa dozvedeli o ďalšej dôležitej práci pre vznik nových vzorov a postupov pri výrobe obuvi.Ochotne a trpezlivo nám odpovedali na naše zvedavé otázky. Prisľúbili sme im aj naše vlastné návrhy topánok, ktoré im na výtvarnej výchove nakreslíme. Stretli sme sa s mnohými zaujímavými ľuďmi a dokonca aj s pánom riaditeľom. Musíme sa dobre učiť, aby aj z nás boli takí šikovní a múdri návrhári, majstri alebo aj podnikatelia.

 • Okresné kolo Slávik Slovensko 2018

   Máme radosť z našich žiakov, ktorí zostali verní slovenskej ľudovej piesni a spievajú si ju či pre radosť, alebo aj súťažne. Šarlotka Adamková zo 4.ročníka a Jakub Hudec zo 7.A triedy nás úspešne reprezentovali v okresnom kole speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne a vyhrali obidvaja 1.miesta vo svojich kategóriách. Srdečne im všetci gratulujeme.Pochvala patrí aj Laurike Sečanskej z 3.B.triedy za pekný spev. Šarlotka a Jakub budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj celý Bánovský okres v II.a III. kategórii v krajskom kole Slávika v Trenčíne. 24.mája vám budeme držať palce.

 • Bánovský jarmok

  Tradičný bánovský jarmok je veľkou udalosťou nášho mesta. Nielen možnosťou nákupu v množstve stánkov a občerstvením, ale i bohatým kultúrnym programom. Naša škola sa predstavila na námestí pekným bohatým kultúrnym programom. Spev víťazky Slávika 2018 Šarlotky Adamkovej sa niesol námestím za doprovodu harmoniky p.Grmana. Tanečníčky 2.  a 6. ročníka z tanečného krúžku boli ocenené veľkým potleskom publika za pekné tanečné choreografie. Víťaz Hviezdoslavovho Kubína druhák Oliver Zitta rozveselil prítomných žartovnou básňou Žabiatko. Malé prváčky Rebeka, Klára a Laura zaspievali svoju obľúbenú ľudovú pieseň. Opäť sme predstavili bánovskému publiku naše talentované deti.

 • Tretiacka vlastiveda

  Slávne mestá na Slovensku zaujali našich tretiakov a preto si na hodinu vlastivedy pripravili pekné  projekty, ktoré obohatili ich vedomosti rôznymi vzácnymi pamiatkami, zaujímavosťami o tom ktorom meste počnúc Bratislavou, Košicami, Nitrou či Trenčínom alebo Banskou Bystricou.Každé mesto má svoje čaro a zvláštnu históriu. Takto získané vedomosti sú oveľa dlhodobejšie a hlbšie.

 • Beh oslobodenia

  Na počesť oslobodenia nášho mesta sa každoročne koná Beh oslobodenia, ktorý organizuje ZŠ Školská. Aj tento rok  sa všetci žiaci prvého stupňa 19.apríla zúčastnili tejto akcie, na ktorej nie je cieľom len odbehnúť určitú trasu, ale zároveň sa zapojili do súťaže vedomostného testu k danej téme. Po občerstvení dostali žiaci pamätný list a súťažli v rôznych športových disciplínach, z ktorých bola najveselšia preťahovanie lanom. Aj takto si pripomíname históriu nášho mesta...

 • Deň narcisov

  Liga proti rakovine každoročne vyhlasuje Deň narcisov na pomoc  podporu ľudom, ktorí trpia na túto zákernú chorobu. A tak aj tento rok sa v piatok 13.apríla vybrali naše žiačky po triedych a chodbách školy s pokladničkou na príspevky, za ktoré onedlho zdobili žlté narcisy našich žiakov i pedagógov.  Vďaka vám...

 • Exkurzia z biológie a techniky

  V piatok 13.4.2018 sa 35 žiakov 7. a 7.B zúčastnilo exkurzie z biológie a techniky. V upršanom počasí navštívili v Trenčíne Výstavisko pod Sokolicami, kde mali možnosť dôkladne si prezrieť 4 výstavy, a to Zdravý životný štýl s množstvom noviniek z potravín aj kozmetiky, výstavu Poľovník s potrebami aj oblečením pre poľovníkov ale aj ochutnávkou špecialít z diviny. Na výstave Včelár prezentovali svoje výrobky včelári, boli to rôzne druhy medu a medovín spojené s ochutnávkou a tiež krásne výrobky z vosku. Vonkajšie priestory výstaviska nás zaujali farebnosťou okrasných kvetov a množstvom zelene z priesad zeleniny, malých drevín, kríkov a stromov. Žiaci tu videli nespočetné množstvo exponátov, mali možnosť bezplatne ochutnať, ale aj zakúpiť si mnohé tradičné jedlá aj zdravé potraviny,suveníry a výrobky od súkromných výrobcov aj firiem. Exkurzia sa vydarila a zanechala na všetkých žiakoch aj p. učiteľkách PaedDr. Kmotorkovej a Mgr. Fojtíkovej príjemný dojem.

 • Pasovanie prvákov za čitateľov

  Žiaci 1. A a 1. B sa stali čitateľmi knižnice Ľ. Štúra.

  Keďže našim prváčikom už chýba len pár písmen, aby vedeli celú abecedu, prijali sme pozvanie od pracovníčok knižnice na slávnostné pasovanie za čitateľov knižnice. Samozrejme deti museli zložiť slávnostný sľub, a potom už kráľ z krajiny Rozprávkovo aj s pomocníkmi pážatkami odovzdal každému čitateľský preukaz.Všetkým sa páčili básničky, ktoré boli vlastnou tvorbou kráľa a boli aj veľmi poučné. Po tomto slávnostnom ceremoniály sa prváci  hrnuli vybrať si tú svoju (možno aj prvú) knihu na čítanie.

  Niektoré deti sa pustili do prezerania encyklopédií, iní zasa siahli po pekne ilustrovanej rozprávkovej knihe. A bolo z čoho vyberať. Každý si z knižnice odniesol peknú knižku a niektorí aj dve.

  Čítanie znižuje stres, podporuje predstavivosť,  zlepšuje pamäť, koncentráciu, gramatiku a slovnú zásobu. Pri čítaní pracuje  myseľ, precvičuje sa mozog, učíme sa novým veciam. Preto treba deti  neustále k čítaniu nabádať .                                                                      

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou
  Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou, 957 04
 • 0387602911, mobil 0901703825

Fotogaléria